Studnia w Parku przed Zamkiem

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 2019-2020”

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 2019-2020”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie w ramach rządowego programu ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” poszukuje osób zainteresowanych świadczeniem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Usługi realizowane byłyby w wymiarze do 30 godzin miesięcznie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Asystenta – spośród kandydatów – wybiera osoba niepełnosprawna. Usługi asystenta mogą być świadczone przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.00-22.00. Program zakłada, że będzie realizowany  do końca 2020 roku.

Asystentem osoby niepełnosprawnej może być osoba, która:

  1. posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej,
  2. posiada wykształcenie przynajmniej średnie oraz może udokumentować co najmniej roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zakres usług asystenta to m.in.:

  • wyjście, powrót, dojazd do miejsc najbliższych wybranych przez uczestnika (dom, praca, placówka oświatowa, świątynia, przychodnia, gabinet lekarski/rehabilitacyjny, urzędy, rodzina, znajomi),
  • udział w dokonaniu zakupów przez uczestnika programu,
  •  korzystanie z dóbr kultury.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prószkowie tel. 774643053 ,774013716, 774013715

Wyszukaj w serwisie