Chrząszczyce

Informacja o realizacji projektu pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

logo polska cyfrowa.png

 

Gmina Prószków

w ramach

„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowościach

realizuje projekt pn.

„Zdalna Szkoła”

Tytuł Projektu

Zdalna Szkoła

Nr Umowy

2461/2020

Wartość Projektu

Ogółem: 59 999,44

w tym środki z:

budżetu Państwa  –  59 999,44 zł

Cele Projektu

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Realizacja Projektu 

W ramach realizacji projektu zostały zakupione 68 tabletów, 68 etui na tablety oraz dostęp do Internetu dla 20 uczniów.

Koordynatorzy projektu

Adam Wrześniewski

Starszy Inspektor w Referacie Organizacyjnym

Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: rada@proszkow.pl

tel. 77 4013 720

 

Mateusz Nowak

Podinspektor w Referacie Organizacyjnym

Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: fundusze@proszkow.pl

tel. 77 40 13 718

 

Wyszukaj w serwisie