Staw Nowokuźnicki

Przekazanie do Szkół 68 nowo zakupionych tabletów

tablet6.jpeg

Do szkół podstawowych z Gminy Prószków trafiło 68 nowo zakupionych tabletów.

Z powodu pandemii koronawirusa szkoły zostały zamknięte, a nauka przeniosła się do sieci. Zamknięcie placówek oświatowych wymusiło w krótkim czasie konieczność prowadzenia zajęć edukacyjnych w trybie zdalnym. Niestety nie wszyscy uczniowie dysponują sprzętem, który na to pozwala. Zakupione tablety wysokiej jakości umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Zakupiony sprzęt o wartości 60.000 zł do zdalnej nauki uczniów już dziś trafił do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Prószków. Dyrektorzy szkół, na czas nauki zdalnej użyczą je najbardziej potrzebującym uczniom w swoich placówkach.

Zakup sprzętu  możliwy  był dzięki programowi  „Zdalna  szkoła” realizowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020.

Całość wydatkowanej kwoty pochodzi ze środków zewnętrznych i nie obciąża finansów gminy.

tablet1.jpegtablet3.jpegtablet2.jpegtablet4.jpegtablet5.jpeg

Wyszukaj w serwisie