Staw Nowokuźnicki

INFORMACJA O SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W PRÓSZKOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W związku z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną Dyrektor Publicznego Żłobka w Prószkowie informuje, że wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka przyjmowane będą drogą elektroniczną: oraz za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP: 8w9o9e4wok. Istnieje również możliwość wrzucenia wniosku do skrzynki usytuowanej na budynku żłobka.  

Wszelkie informacje związane z przyjmowaniem wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka udzielane będą pod numerem telefonu 77 50 65 056.

Wyszukaj w serwisie