Chrząszczyce

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH ORAZ ŻŁOBKACH

Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach oraz żłobkach

Za Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazujemy informację, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoły, przedszkola oraz żłobki nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Szczegółowe, oraz aktualne informacje znajdują się na stronie Ministerstw pod poniższymi linkami:

https://www.gov.pl/web/edukacja

https://www.gov.pl/web/rodzina/koronawirus-zawieszenie-zajec-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-oswiatowych

Wyszukaj w serwisie