Zachód słońca

Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku

ksiazeczka-wojskowa_WkMR9oZ.jpeg

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2020 ROKU

Od 3 lutego 2020 roku rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, podczas której ustalana jest zdolność do służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa to obowiązek dla wszystkich mężczyzn, ale też dla niektórych kobiet.

KTO MUSI SIĘ STAWIĆ PRZED KOMISJĄ

W 2020 roku przed powiatowymi komisjami lekarskimi mają obowiązek stawić się:

- mężczyźni urodzeni w 2001 roku,

- mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy jeszcze nie posiadają kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

- osoby urodzone w latach 1999-2000 które:

  • ze względu na stan zdrowia zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej.
  • wnioskowały o zmianę kategorii zdolności.

- kobiety urodzone w latach 1996—2001, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej

- osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia,

W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez (uzasadnionej) usprawiedliwionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję, może być nałożona kara administracyjna w postaci grzywny lub kara ograniczenia wolności

DOKUMENTY, CO ZABRAĆ

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
  • książeczkę wojskową.

Terminy i miejsce pracy Komisji Lekarskiej dla mieszkańców Gminy Prószków:
Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu opolskiego

Opole pl. Katedralny 2 (Dom katechetyczny przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego)

18.03 – kobiety
25.03 – 26.03 - mężczyźni
 

P R Z E N O S Z E N I E  D O  R E Z E R W Y!!!


Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Wszelkich informacji dotyczących kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Urzędzie Miejski w Prószkowie tel. 774013738

Źródło: WKU Opole

Wyszukaj w serwisie