Chrząszczyce

Renowacja Pomologii – każdy może mieć w tym udział!

Gmina Prószków przystąpiła do partnerstwa z Powiatem Opolskim na prowadzenie działań zmierzających do renowacji Parku Arboretum w Prószkowie - Pomologii. W tym celu konieczne jest zgromadzenie informacji i opinii na temat aktualnej oferty spędzania czasu wolnego w powiecie i potrzeb związanych z renowacją Parku. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety związanej z tym tematem. Zebrane opinie będą stanowiły bardzo ważny element w działaniach związanych ze staraniami o pozyskanie funduszy na modernizację Parku oraz znajdującej się na jego terenie infrastruktury. Liczymy na Państwa zaangażowanie!

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane informacje przedstawione zostaną wyłącznie w formie zbiorczego opracowania. Formularz ankiety będzie aktywny do północy w dniu 27.02.2020r. i dostępny jest pod linkiem

http://ankiety.deltapartner.org.pl/park-arboretum/

Wyszukaj w serwisie