Widok z lotu ptaka

Wyniki konkursów ofert na dofinansowanie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Burmistrz Prószkowa ogłasza wyniki konkursów ofert na dofinansowanie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2020.

- zadania z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w 2020 roku

- zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

Wyszukaj w serwisie