Studnia w Parku przed Zamkiem

Wyniki konkursów ofert na dofinansowanie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Burmistrz Prószkowa ogłasza wyniki konkursów ofert na dofinansowanie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2020.

- zadania z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w 2020 roku

- zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

Wyszukaj w serwisie