Zachód słońca

OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA

OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA

Mieszkańcy gminy Prószków mogą składać wnioski o Opolską Kartę Rodziny i Seniora. Głównym celem OKRiS jest budowanie przyjaznego klimatu dla rodziny poprzez m.in. wprowadzenie systemu zniżek oferowanych posiadaczom kart przez Partnerów OKRiS, wprowadzenie powszechnych zniżek oraz ulg wspierających rodziny oraz osoby starsze.

Uprawnieni do korzystania z Opolskiej Karty Rodziny i Seniora są:

Rodzice – należy przez to rozumieć odpowiednio: małżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodzinę zastępczą, rodzinne domy dziecka, przedstawicieli ustawowych, mieszkających na terenie województwa opolskiego - z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub z jednym dzieckiem niepełnosprawnym bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Seniorzy – należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła 60 rok życia i mieszka w województwie opolskim.

Wnioski do pobrania:
https://dlarodziny.opolskie.pl/wp-content/uploads/2018/09/Za%C5%82.-2-Wz%C3%B3r-wniosku.pdf

Regulamin wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora:
https://dlarodziny.opolskie.pl/wp-content/uploads/2018/09/Regulamin-OKRIS.pdf

Wykaz aktualnie obowiązujących zniżek:
https://dlarodziny.opolskie.pl/opolska-karta-rodziny-i-seniora/korzystaj-ze-znizek-opolska-karta-rodziny-i-seniora/

Wnioski można pobrać i złożyć:

  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków w godzinach otwarcia urzędu, w pokoju nr 9. Telefon kontaktowy: 77/4013715/ 77/4643053;
  • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Punkt Obsługi Klienta, ul. Hallera 9, Opole, II piętro, pokój nr 202,
  • wysłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14,
    45-082 Opole z dopiskiem "Opolska Karta Rodziny i Seniora"; 

Wyszukaj w serwisie