Zamek Prószkowski z lotu ptaka

Informacja o konieczności aktualizacji Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Informacja o przedłużaniu na następne 2 lata kart wydanych w terminie do końca 2019 roku.

Zapraszamy osoby które posiadają już Opolską kartę Rodziny i Seniora, a którym kończy się data ważności kart OKRiS, aby zgłosiły się wraz z oświadczeniem dot. przedłużenia  ważności kart, takie oświadczenie można pobrać ze strony:

https://dlarodziny.opolskie.pl/wp-content/uploads/2018/09/Za%C5%82.-4-O%C5%9Bwiadczenie-przed%C5%82u%C5%BCenia-wa%C5%BCnos%C4%87i-karty.pdf

Powyższe oświadczenie można również otrzymać i wypełnić na miejscu w siedzibie tut. OPS przy ul. Opolska 17,46-060 Prószków  pok. nr 9 w celu doklejenia dodatkowych naklejek na ww. kartach, aby umożliwić ich przedłużenie o kolejne 2 lata do końca 2021 roku.

Wyszukaj w serwisie