Zamek Prószkowski nocą

Budowa Żłobka na terenie Prószkowa

Gmina Prószków

w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 moduł 1 (1a)

zrealizowała projekt

„ Budowa Żłobka na terenie Prószkowa”

Tytuł Projektu

Budowa Żłobka na terenie Prószkowa

Nr Umowy

5/M1/2019 z dnia 27 maja 2019 r.

Wartość dofinansowania

Dofinansowanie z programu MALUCH+2019 - 960 000,00 zł

Cele Projektu

Inwestycja zakładała budowę od podstaw nowego obiektu budowlanego tj. Publicznego Żłobka w Prószkowie.

Realizacja Projektu 

W ramach realizacji zadania w placówce utworzone zostały 32 miejsca opieki dla dzieci w wieku do lat trzech z zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących w tym przedmiocie przepisów prawa. Zakupiono i zamontowano tzw. pierwsze wyposażenie żłobka (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, sanitarne) wraz z zapleczem kuchennym umożliwiającym przygotowanie posiłków na miejscu w nowo powstałej placówce. Zagospodarowano teren wokół budynku. Dokonano zakupu wyposażenia placu zabaw. Nowopowstała placówka spełnia wymogi sanitarne, architektoniczne oraz przeciwpożarowe, co potwierdzają uzyskane od właściwych organów decyzje, pozwolenia

Koordynatorzy projektu

Edyta Gogol – Fuhl

Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: organizacja@proszkow.pl

tel. 77 4013 744

 

Mateusz Nowak

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: fundusze@proszkow.pl

tel. 77 40 13 718

Żłobek wybudowany został w wyjątkowo krótkim czasie, tj. w ciągu 48 tysięcy roboczogodzin. Wykonawcą żłobka jest firma PB BAUMAR Sp. z o. o. Sp. K. Nowo powstały żłobek jest zarówno funkcjonalny, jak i estetyczny. W dniu 28.01.2020 r. instytucja została wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Prószkowa. Oficjalne otwarcie Publicznego Żłobka w Prószkowie odbyło się 30 stycznia. W uroczystości udział wzięli m.in. Pan Adrian Czubak – Wojewoda Opolski, Roman Kolek Wicemarszałek Województwa Opolskiego,  Pan Henryk Lakwa – Starosta Opolski, Pan Lucjan Dzumla – Przewodniczący Rady Miejskiej Prószkowa oraz Radni Rady Miejskiej w Prószkowie, Włodarze gmin sąsiadujących, sołtysi Gminy Prószków.

Przedszkole-Prószków-10.jpegBaumar-Przedszkole-12.jpeg0130_żłobek_Prószków.jpeg2020-01-30_158039272030.jpeg

1.jpeg2.jpeg

Media o inwestycji:

Radio Doxa:

http://doxa.fm/audycja/zlobek-w-proszkowie-otwarty/

Radio Opole:

http://radio.opole.pl/100,310176,zlobek-w-proszkowie-oddany-do-uzytku-inwestycja-

Radio Park:

https://radiopark.fm/proszkow-wita-dzisiaj-maluchy-w-swoim-zlobku,49,3700.html

Wyszukaj w serwisie