Staw Nowokuźnicki

MOPS w Prószkowie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” przyjmuje zgłoszenia do objęcia usługą asystenta osób niepełnosprawnych.

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 2019-2020”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie w ramach rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” przyjmuje zgłoszenia do objęcia usługą asystenta osób niepełnosprawnych.

Usługą mogą być objęte osoby pełnoletnie  z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Usługi realizowane byłyby w wymiarze do 30 godzin miesięcznie przez osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje, którą wybiera osoba niepełnosprawna. Usługi asystenta mogą być świadczone przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.00-22.00. Program zakłada, że będzie realizowany  do końca 2020 roku.

Zakres możliwej pomocy obejmuje np.:

Ø  wyjście, powrót, dojazd do miejsc najbliższych wybranych przez uczestnika (dom, praca, placówka oświatowa, świątynia, przychodnia, gabinet lekarski/rehabilitacyjny, urzędy, rodzina, znajomi),

Ø  udział w dokonaniu zakupów przez uczestnika programu,

Ø  korzystanie z dóbr kultury.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji oraz wypełnienie deklaracji – karty zgłoszeniowej.

W przypadku trudności z jej wypełnieniem prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi pod numerem (77) 40-13-715 lub (77) 40-13-716. Istnieje możliwość dojazdu do klienta w celu odebrania deklaracji.

Kartę należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

Wyszukaj w serwisie