Zachód słońca

MOPS w Prószkowie poszukuje osób zainteresowanych świadczeniem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 2019-2020”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie w ramach rządowego programu ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” poszukuje osób zainteresowanych świadczeniem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Usługi realizowane byłyby w wymiarze do 30 godzin miesięcznie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Asystenta – spośród kandydatów – wybiera osoba niepełnosprawna. Usługi asystenta mogą być świadczone przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.00-22.00. Program zakłada, że będzie realizowany  do końca 2020 roku.

Asystentem osoby niepełnosprawnej może być osoba, która:

1.      posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej,

2.      posiada wykształcenie przynajmniej średnie oraz może udokumentować co najmniej roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zakres usług asystenta to m.in.:

Ø  wyjście, powrót, dojazd do miejsc najbliższych wybranych przez uczestnika (dom, praca, placówka oświatowa, świątynia, przychodnia, gabinet lekarski/rehabilitacyjny, urzędy, rodzina, znajomi),

Ø  udział w dokonaniu zakupów przez uczestnika programu,

Ø   korzystanie z dóbr kultury.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o  kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Opolska 17. Informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 774013715,774013716,774643053.

Wyszukaj w serwisie