Zachód słońca

„Przebudowa gminnej drogi nr 104836 O ul. Zielonej w miejscowości Prószków”

ul. Zielona.jpeg

Gmina Prószków

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych będącym państwowym Programem

realizuje projekt pn.

„Przebudowa gminnej drogi nr 104836 O ul. Zielonej w miejscowości Prószków”

Tytuł Projektu

Przebudowa gminnej drogi nr 104836 O ul. Zielonej w miejscowości Prószków

Nr Umowy

FDS/G/38/2018/U/28/2019

Wartość Projektu

Ogółem: 2 975 504,21

w tym środki z:

budżetu Państwa  –  983 709,31 zł

budżetu gminy Prószków – 1 991 794,90 zł

Cele Projektu

Celem projektu jest poprawa sieci drogowej miasta Prószków oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego poprzez wybudowanie chodnika.

Realizacja Projektu 

W ramach realizacji projektu zostały wykonane następujące prace: wykonanie koryta drogi, roboty odwodnieniowe (wraz z rozbiórką i likwidacją istniejących elementów kanalizacji deszczowej), wykonanie nowego kolektora, studni, wpustów. Jezdnia została ograniczona krawężnikiem i dokonano jej podbudowy oraz wykonano nawierzchnię asfaltową. Ponadto wykonano projektowane chodniki i zjazdy na posesje, usytuowano docelowe oznakowanie drogi oraz dokonano oczyszczenia rowów i przepustów. Wzdłuż drogi wykonano dodatkowe oświetlenie.

 

Koordynatorzy projektu

Edyta Gogol – Fuhl

Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: organizacja@proszkow.pl

tel. 77 4013 744

 

Mateusz Nowak

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: fundusze@proszkow.pl

tel. 77 40 13 718

 

 

Wyszukaj w serwisie