Staw Nowokuźnicki

Terminy odbioru odpadów - Prószków, zabudowa jednorodzinna w 2020 roku

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH:

STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2020 ROK.

MIEJSCOWOŚCI: PRÓSZKÓW - zabudowa jednorodzinna

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE

MIESIĄC

DNI WYWOZU

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

ODPADY SEGREGOWANE:

TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO

BIOODPADY

STYCZEŃ

9, 23

23

9

LUTY

6, 20

20

6

MARZEC

5, 19

19

5, 19

KWIECIEŃ

2, 16, 30

16

2, 16, 30

MAJ

14, 28

14

14, 28

CZERWIEC

12, 25

12

12, 25

LIPIEC

9, 23

9

9,23

SIERPIEŃ

6, 20

6

6, 20

WRZESIEŃ

3, 17

3

3, 17

PAŹDZIERNIK

1, 15, 29

1, 29

1, 15, 29

LISTOPAD

12, 26

26

12

GRUDZIEŃ

10, 23

23

10

 

Odpady Wielkogabarytowe : 28 kwietnia i 17 września 2020


POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ W WIDOCZNYM MIEJSCU DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU
WYWOZU


Informujemy, że terminy odbioru odpadów można śledzić również za pomocą aplikacji mobilnej Gminy Prószków http://proszkow.pl/1900/aplikacja-mobilna.html


 

Wyszukaj w serwisie