Zachód słońca

Terminy odbioru odpadów - Przysiecz, Nowa Kuźnia w 2020 roku

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH:

STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2020 ROK.

MIEJSCOWOŚCI: PRZYSIECZ, NOWA KUŹNIA

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE

MIESIĄC

DNI WYWOZU

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

ODPADY SEGREGOWANE: TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO

BIOODPADY

STYCZEŃ

7, 20

20

7

LUTY

3, 17

17

3

MARZEC

2, 16, 30

16

2, 16, 30

KWIECIEŃ

14, 27

14

14, 27

MAJ

11, 25

11

11, 25

CZERWIEC

8, 22

8

8, 22

LIPIEC

6, 20

6

6, 20

SIERPIEŃ

3, 17, 31

3, 31

3, 17, 31

WRZESIEŃ

14, 28

28

14, 28

PAŹDZIERNIK

12, 26

26

12, 26

LISTOPAD

9, 23

23

9

GRUDZIEŃ

7, 21

21

7

 

Odpady Wielkogabarytowe : 24 kwietnia i 14 września 2020


POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ W WIDOCZNYM MIEJSCU DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU


Informujemy, że terminy odbioru odpadów można śledzić również za pomocą aplikacji mobilnej Gminy Prószków http://proszkow.pl/1900/aplikacja-mobilna.html


 

Wyszukaj w serwisie