Staw Nowokuźnicki

Terminy odbioru odpadów - Przysiecz, Nowa Kuźnia, Prószków - Obora w 2021 roku

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH:

STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2021 ROK.

MIEJSCOWOŚCI: PRZYSIECZ, NOWA KUŹNIA, PRÓSZKÓW - OBORA

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE

MIESIĄC

DNI WYWOZU

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

ODPADY SEGREGOWANE: TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO

BIOODPADY

POPIÓŁ

STYCZEŃ

4, 18 18 -- 4, 18

LUTY

1, 15 15 -- 1, 15

MARZEC

1, 15, 29 15 29 1, 15

KWIECIEŃ

12, 26 12 12, 26 --

MAJ

10, 24 10 10, 24 --

CZERWIEC

7, 21 7 7, 21 --

LIPIEC

5, 19 5 5, 19 --

SIERPIEŃ

2, 16, 30 2, 30 2, 16, 30 --

WRZESIEŃ

13, 27 27 13, 27 --

PAŹDZIERNIK

11, 25 25 11, 25 --

LISTOPAD

8, 22 22 8, 22 --

GRUDZIEŃ

6, 20 20 -- 6, 20
 


POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ W WIDOCZNYM MIEJSCU DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU


Informujemy, że terminy odbioru odpadów można śledzić również za pomocą aplikacji mobilnej Gminy Prószków http://proszkow.pl/1900/aplikacja-mobilna.html


 

Wyszukaj w serwisie