Staw Nowokuźnicki

Terminy odbioru odpadów - Zimnice Małe, Zimnice Wielkie w 2020 roku

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH:

STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2020 ROK.

MIEJSCOWOŚCI: ZIMNICE MAŁE, ZIMNICE WIELKIE

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE

MIESIĄC

DNI WYWOZU

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

ODPADY SEGREGOWANE: TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO

BIOODPADY

STYCZEŃ

3, 17, 31

17

3, 31

LUTY

14, 28

14

28

MARZEC

13, 27

13

27

KWIECIEŃ

8, 24

8

8, 24

MAJ

8, 22

8

8, 22

CZERWIEC

5, 19

5

5, 19

LIPIEC

3, 17, 31

3, 31

3, 17, 31

SIERPIEŃ

14, 28

28

14, 28

WRZESIEŃ

11, 25

25

11, 25

PAŹDZIERNIK

9, 23

23

9, 23

LISTOPAD

6, 20

20

6

GRUDZIEŃ

4, 18, 30

18

4, 30

 

Odpady Wielkogabarytowe : 3 kwietnia i 11 września 2020


POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ W WIDOCZNYM MIEJSCU DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU

Informujemy, że terminy odbioru odpadów można śledzić również za pomocą aplikacji mobilnej Gminy Prószków http://proszkow.pl/1900/aplikacja-mobilna.html


 

Wyszukaj w serwisie