Studnia w Parku przed Zamkiem

Terminy odbioru odpadów - Górki, Złotniki w 2021 roku

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH:

STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2021 ROK.

MIEJSCOWOŚCI: GÓRKI, ZŁOTNIKI

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE

MIESIĄC

DNI WYWOZU

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

ODPADY SEGREGOWANE: TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO

BIOODPADY

POPIÓŁ

STYCZEŃ

11, 25 25 -- 11, 25

LUTY

8, 22 22 -- 8, 22

MARZEC

8, 22 22 22 8

KWIECIEŃ

6, 19, 30 19 6, 19, 30 --

MAJ

17, 31 17 17, 31 --

CZERWIEC

14, 28 14 14, 28 --

LIPIEC

12, 26 12 12, 26 --

SIERPIEŃ

9, 23 9 9, 23 --

WRZESIEŃ

6, 20 6 6, 20 --

PAŹDZIERNIK

4, 18, 29 4, 29 4, 18, 29 --

LISTOPAD

15, 29 29 15, 29 --

GRUDZIEŃ

13, 27 27 --- 13, 27
 


POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ W WIDOCZNYM MIEJSCU DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU


Informujemy, że terminy odbioru odpadów można śledzić również za pomocą aplikacji mobilnej Gminy Prószków http://proszkow.pl/1900/aplikacja-mobilna.html


 

Wyszukaj w serwisie