Zamek Prószkowski nocą

Ważna informacja dla mieszkańców dotycząca jakości wody

W związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości mikrobiologicznej w pojedynczej badanej próbce Związek Gmin „PROKADO” w Prószkowie informuje o pogorszeniu się jakości wody do spożycia.

Sugerujemy:
Woda przeznaczona do bezpośredniego spożycia powinna być przegotowana 2-3 minuty w otwartym naczyniu.

Woda używana do celów spożywczych: mycia naczyń kuchennych, warzyw, owoców, itp powinna koniecznie być przegotowana.

Można używać wody bezpośrednio z wodociągu do celów higieniczno- sanitarnych: mycia podłóg, spłukiwania toalet itp.

Wyszukaj w serwisie