Zamek Prószkowski nocą

Informacja o wynikach naboru dzieci do Publicznego Żłobka w Prószkowie

Informacja o wynikach naboru dzieci do Publicznego Żłobka w Prószkowie

Dyrektor Publicznego Żłobka w Prószkowie informuje, iż:

Dnia 12 grudnia 2019 r. nastąpi ogłoszenie wyników naboru dzieci przyjętych do Publicznego Żłobka w Prószkowie od 1 lutego 2019 r.

Informację o wynikach naboru będzie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, pok. 28 A.

Wyniki naboru będą również dostępne po uprzedniej weryfikacji danych pod numerem telefonu 77 40 13 750.

Wyszukaj w serwisie