Zachód słońca

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu prowadzi nabór do służby przygotowawczej

SP.jpeg

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu prowadzi nabór do służby przygotowawczej.

Służba przygotowawcza jest jedną z ochotniczych form służby wojskowej. Służbę tą mogą odbywać ochotnicy, zarówno mężczyźni jak i kobiety. Po odbyciu  służby przygotowawczej żołnierz otrzymuje tytuł żołnierza rezerwy oraz może ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej jak również pełnić służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych,
albo Wojskach Obrony Terytorialnej.

Terminy szkoleń w 2020:

 • od 7 stycznia do 27 marca
 • 04 maja – 24 lipca
 • 4 września / 29 września – 18,grudnia

Wymagania

 • obywatelstwo polskie,
 • wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • niekaralność
 • zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne.

Droga do służby

 1. Złożenie wniosku wraz ze świadectwem ukończenia szkoły oraz dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone przez WKU (weryfikacja dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna);
 3. Skierowanie na badania do:
 • Wojskowej pracowni psychologicznej
 • Wojskowej komisji lekarskiej
 1. Wydanie przez WKU karty powołania z terminem i miejscem stawiennictwa do służby

Co przysługuje

 • zakwaterowanie
 • wyżywienie
 • umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe
 • opieka medyczna i stomatologiczna
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • ulgowe przejazdy
 • ochrona stosunku pracy
 • urlop
 • uposażenie miesięcznie ( 1095 zł)
 • odprawa po odbyciu służby (2250zł)

Szczegółowe informacje:

na stronie WKU w Opolu lub w

Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Opolu

45-865 Opole, ul. Niemodlińska 90

tel. 261 626 044, 261 625 575, 261 626 040

e-mail:

https://wkuopole.wp.mil.pl

SP I TURNUS 2020.jpeg

SP.jpeg

Wyszukaj w serwisie