Chrząszczyce

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działałności rolniczej

Uprzejmie informujemy, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości odpadów rolniczych znajdujących się na terenie gminy Prószków.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie przeprowadzona analiza finansowa i merytoryczna czy spełnione zostaną wymogi oraz kryteria narzucone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zostanie podjęta decyzja o ewentualnym wystąpieniu o przyznanie środków na realizację programu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do rolników z terenu gminy Prószków, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz big-bagi, o wypełnienie załączonego formularza i przekazanie do Urzędu Miejskiego w Prószkowie do dnia 4 grudnia 2019 r.

Formularz można złożyć osobiście w sekretariacie (pok. nr 18, I p.), bądź wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

Formularz można pobrać ze strony internetowej: www.proszkow.pl lub odebrać wersję papierową bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie (pok. nr 18).

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim w Prószkowie lub pod nr telefonu 77 40 13 735 – Pan Rafał Kiełbasa lub e-mail: .

UWAGA! NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO INFORMACJĄ O POSIADANEJ ILOŚCI WYROBÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE GMINY. NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA DO ODBIORU ODPADÓW.

Informacje złożone po terminie mogą nie zostać uwzględnione przy składaniu wniosku o pomoc finansową.

DOCInwentaryzacja - folie i odpady z gospodarstwa.doc (69,00KB)
PDFInwentaryzacja - folie i odpady z gospodarstwa.pdf (188,93KB)
 

Wyszukaj w serwisie