Zachód słońca

Informacja dotycząca gospodarki odpadami

Szanowni Mieszkańcy,

 

Burmistrz Prószkowa informuje, że wszystkim mieszkańcom objętym gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi NIEODPŁATNIE dostarczane będą pojemniki na bioodpady oraz stojaki na worki na odpady komunalne. Mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z nabyciem kubła oraz stojaków.

 

Przydomowe kompostowniki będą nieodpłatnie dostarczane tylko mieszkańcom którzy złożyli wniosek i kwalifikują się do otrzymania kompostownika.

 

Z pojemników na bioodpady korzystać będzie można od 1 stycznia 2020 r., kiedy to wejdzie w życie zmieniony regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków. Do tego czasu bioodpady należy zbierać i przekazywać odbierającemu odpady w workach na bioodpady.

 

Po 1 stycznia 2020 r. bioodpady zbierane będą w pojemnikach luzem. Zakazuje się umieszczania w pojemnikach na bioodpady worków lub odpadów w workach.

Wyszukaj w serwisie