Zamek Prószkowski nocą

Dofinansowanie w zakresie likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowej

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z trwającym procesem gazyfikacji Gmina Prószków po raz kolejny zamierza ubiegać się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 na projekt związany z ochroną powietrza w zakresie likwidacji indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowej. Na skutek podjętych rozmów z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu pozyskano informację, że do końca 2020r. miejscowości: Prószków, Nowa Kuźnia i Górki zostaną całościowo zgazyfikowane.

Mieszkańców tych miejscowości, którzy planują w najbliższych latach likwidację indywidualnych źródeł ciepła i przyłączenie się do sieci gazowej, a którzy wcześniej (w ramach poprzedniego naboru) nie deklarowali takiego zamiaru, zapraszamy do złożenia deklaracji, w oparciu o którą oszacowana zostanie skala projektu.

Deklaracje od mieszkańców przyjmowane będą do dnia 08.11.2019r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Prószkowie).

DOCXFormularz ankiety.docx (36,74KB)
 

Wyszukaj w serwisie