Zamek Prószkowski

Poszukiwanie osób zainteresowanych świadczeniem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 2019-2020”

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 2019-2020”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie w ramach rządowego programu ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” poszukuje osób zainteresowanych świadczeniem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Usługi realizowane byłyby w wymiarze do 30 godzin miesięcznie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Asystenta – spośród kandydatów – wybiera osoba niepełnosprawna. Usługi asystenta mogą być świadczone przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.00-22.00. Program zakłada, że będzie realizowany  do końca 2020 roku.

Asystentem osoby niepełnosprawnej może być osoba, która:

1.  posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej,

2. posiada wykształcenie przynajmniej średnie oraz może udokumentować co najmniej roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zakres usług asystenta to m.in.:

Ø  wyjście, powrót, dojazd do miejsc najbliższych wybranych przez uczestnika (dom, praca, placówka oświatowa, świątynia, przychodnia, gabinet lekarski/rehabilitacyjny, urzędy, rodzina, znajomi),

Ø  udział w dokonaniu zakupów przez uczestnika programu,

Ø   korzystanie z dóbr kultury.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie deklaracji – karty zgłoszeniowej .

Kartę należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Opolska 17 do 31-10-2019r.

PDFKarta zgłoszenia kandydata na asystenta osoby niepełnosprawnej do Programu Załacznik 1.pdf (81,64KB)
DOCXKarta zgłoszenia kandydata na asystenta osoby niepełnosprawnej do Programu Załacznik 1.docx (33,71KB)

Wyszukaj w serwisie