Zamek Prószkowski z lotu ptaka

nformacja dot. realizacji projektu pn.: „E-aktywni mieszkańcy Prószkowa”

eaktywni.png

Gmina Prószków

w ramach działania „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

realizuje projekt pn.

„E-aktywni mieszkańcy Prószkowa”

Tytuł Projektu

„E-aktywni mieszkańcy Prószkowa”

Nr Umowy

  SLO/U/23/2019

Wartość Projektu

Ogółem: 100 800,00 zł

 

w tym środki z:

 

Unii Europejskiej  –  85 680,00 zł

 

Budżetu Państwa – 15 120,00 zł

Cele Projektu

Szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych rozpoczną się w październiku 2019 r. Są ciekawą propozycją dla naszych mieszkańców z zakresu poruszania się w sieci internetowej, mediów społecznych, nadzoru rodzicielskiego, rolnictwa, biznesu i kultury.

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób, które korzystają z komputera, jak i dla tych, którzy dotychczas z komputerem nie mieli do czynienia. Przewidziane są szkolenia grupowe (grupa liczy 12 osób), jak i szkolenia indywidualne w miejscu zamieszkania osób mających ograniczone możliwości  poruszania się. 

Moduły/tematy szkoleń:

 • Kultura w sieci
 • Rodzic w Internecie
 • Tworzę własną stronę internetową (blog)
 • Działam w sieciach społecznościowych
 • Mój biznes w sieci
 • Moje finanse i transakcje w sieci
 • Rolnik w sieci.

Moduły będą miały po 12 godzin. Jednorazowo przewidywane są zajęcia od 120 minut do 240 minut zegarowych. W trakcie zajęć zorganizowany zostanie poczęstunek.

Partnerem projektu jest Fundacja Flexi Mind.

Realizacja projektu zakończy się w marcu 2020 roku.

Realizacja Projektu 

Moduły tematyczne – szczegółowy zakres:

KULTURA W SIECI

 • zasoby kultury polskiej i światowej dostępnymi w sieci.
 • metody wyszukiwania i pozyskiwania informacji na temat bieżących wydarzeń kulturalnych.
 • źródła legalnego oprogramowania do tworzenia i edycji treści cyfrowych
 • zasady ochrony treści zgodnie prawem autorskim.
 • legalne bazy wiedzy
 • zapoznanie z platformą e-usług publicznych ePUAP

 

RODZIC W INTERNECIE

 • zasady zabezpieczania dziecka przed niepożądaną aktywnością w Internecie
 • metody nadzorowania aktywności dziecka w sieci wykorzystaniem dostępnego oprogramowania
 • źródła legalnych i bezpiecznych materiałów kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych dostępnych w sieci
 • podstawowe zasady funkcjonowania prawa autorskiego
 • źródła wiedzy dostępnymi na otwartej licencji w Internecie
 • dostępność e-usług publicznych.

 

TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)

 • podstawowe systemy do tworzenia stron internetowych
 • metody tworzenia i ochrony treści na stronie internetowej
 • metody pozycjonowania i promowania strony internetowej
 • prowadzenie profilu swojej strony na portalach społecznościowych
 • metody komunikacji w Internecie
 • zapoznanie z platformą e-usług publicznych Epuap

 

DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 • narzędzia internetowe służące do nawiązywania nowych kontaktów i znajomości
 • narzędzia służące do budowania swojego wizerunku w Internecie.
 • przekazanie wiedzy i kompetencji zakresu publikowania i ochrony twórczości, a także tworzenia i przechowywania swojej treści w Internecie
 • wykształcenie wśród uczestników kompetencji i nawyków służących zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych
 • zapoznanie z platformą e-usług publicznych ePUAP

 

MÓJ BIZNES W SIECI

 • możliwości zakładania własnej firmy przez Internet
 • witryny i narzędzia otoczenia biznesu
 • sposoby pozycjonowania i promowania swojego biznesu w Internecie
 • zasady kształtowania wizerunku swojego biznesu w Internecie
 • podstawowe metody nawiązywania relacji biznesowych w Internecie
 • najbardziej przydatne aplikacje webowe wykorzystywane przy prowadzeniu własnego biznesu

 

MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI

 • witryny i narzędzia udostępnione w Internecie przez administrację publiczną
 • podstawy prawa konsumenckiego w kontekście poruszania się po Internecie
 • zasady bezpiecznego dokonywania zakupów przez Internet i organizowania wyjazdów/wczasów
 • narzędzia bankowości internetowej i mobilnej
 • zasady ochrony swoich danych osobowych w Internecie
 • dostępność e-usług publicznych

 

ROLNIK W SIECI

 • metody rozliczeń podatkowych online – (e-płatności i e-deklaracje)
 • najważniejsze usługami pomagające w obsłudze działalności rolniczej
 • zasady bezpiecznego dokonywania zakupów przez Internet
 • narzędzia bankowości internetowej i mobilnej
 • metody pozyskiwania informacji potrzebnych do prowadzenia działalności rolniczej

oferta usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Koordynatorzy projektu

Edyta Gogol – Fuhl

Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: organizacja@proszkow.pl

tel. 77 4013 744

 

Mateusz Nowak

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: fundusze@proszkow.pl

tel. 077 4013 718

Wyszukaj w serwisie