Zamek Prószkowski nocą

Informacja dot. realizacji projektu pn.: „Budowa zagospodarowania terenu parku miejskiego w Prószkowie w zakresie elementów małej architektury i parkingu na 10 miejsc postojowych”

prow.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

            Gmina Prószków

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

realizuje projekt pn.

„Budowa zagospodarowania terenu parku miejskiego w Prószkowie w zakresie elementów małej architektury i parkingu na 10 miejsc postojowych”

współfinansowany z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tytuł Projektu

Budowa zagospodarowania terenu parku miejskiego w Prószkowie w zakresie elementów małej architektury i parkingu na 10 miejsc postojowych

Nr Umowy

00004-65170-UM0820015/18

Wartość Projektu

Ogółem: 321 400,72

w tym środki z:

Unii Europejskiej  –  204 507 zł

budżetu gminy Prószków – 116 893,72 zł

Cele Projektu

Celem planowanej operacji jest utworzenie ogólnodostępnego parku miejskiego w Prószkowie poprzez zagospodarowanie terenu działki nr 1009 k.m. 7 wraz z wykonaniem parkingu na 10 miejsc postojowych, w celu polepszenia warunków życia mieszkańców Prószkowa oraz podniesieniu atrakcyjności miasta jako miejsca odwiedzanego przez turystów
i rozpatrywanego przez inwestorów.

Realizacja Projektu 

Przedmiotem projektu będzie utworzenie ogólnodostępnego parku miejskiego w Prószkowie 1 szt. oraz wykonanie parkingu na 10 miejsc postojowych 1 szt. W parku zostanie stworzona strefa relaksu wyposażona w drewniane ławki oraz stół betonowy do gry w szachy. Ponadto zamontowane zostanie oświetlenie LED w celu poprawienia bezpieczeństwa korzystających z parku.

Koordynatorzy projektu

Edyta Gogol – Fuhl

Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: organizacja@proszkow.pl

tel. 77 4013 744

 

Adam Wrześniewski

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: rada@proszkow.pl

tel. 077 4013 720

Wyszukaj w serwisie