Zamek Prószkowski

Wykazy gminnych nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży.

Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
http://bip.proszkow.pl/378/430/nieruchomosci-gminne.html

Wyszukaj w serwisie