Zamek Prószkowski

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynari w Opolu dotyczące psów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje.

Zgodnie z przepisem art. 56. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1967 ze zm.):

  1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
  2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
  3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
  4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie zwierzęcia.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 85 ww. ustawy:

la. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, - podlega karze grzywny.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, że obecnie są przeprowadzane kontrole wykonania powyższego obowiązku przez właścicieli psów.

PDFPismo Inspekcji Weterynaryjnej.pdf (260,18KB)
 

Wyszukaj w serwisie