Zachód słońca

Informacja Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

                          I N F O R MA C J A

 

Gminny Zespół  Interdyscyplinarny ds.  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje  o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej, medycznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej i zawodowej między innymi w placówkach tj.:

 1. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Opolska 17 , 46-060 Prószków
  tel. 77/4013715,   77/4643053,
 2. Gminnym Punkcie pomocy psychologicznej  w Prószkowie w każdy poniedziałek od godz. 14.30 do 17.30 w Sali Mniejszości Niemieckiej   ul. Zamkowa 2, 46-060 Prószków,
 3. NZOZ Domed Zimnice Wielkietel. 77/4648518 – Poradnia psychiatryczna i psychologiczna, ul. Szkolna, 2A, 46-061 Zimnice Wielkie,  
 4. NZOZ Remedia Prószków ul. Polna 1,46-060 Prószków  tel. 77/4649007,
 5. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla Mieszkańców Gminy Prószków
  ul. Daszyńskiego 6 , 46-060 Prószków  W Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie, ww wtorki  14.00-16.00 i  czwartki godz. 12.00—16.00, tel. 77/4648062,
 6. Posterunek Policji w Prószkowie ul. Opolska 10 tel 77/4637077 ,
 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Ks. Opolskich 27, 45-005 Opole pokój nr 107,tel. 77/4410567, tel 77-442-05- 04 / Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny proponuje darmową poradę i wsparcie specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii i terapii uzależnień oraz pracy socjalnej,
 8. Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu -  Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia  Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu
   ul. Małopolska 20 A / tel kont. 77- 455 63-90-92 wew. 3 /,
 9.   Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Opolu,  
  ul. Głogowska 25 b, 45-315 Opole, tel: 77 4552535,
 10. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu
   ul. Małopolska 20a, 45-301 Opole,    Telefon: (0-77) 455-63-90, (0-77) 455-63-91,
 11. Fundacja Harmonia Życia ul. Kępska 7, 45-129 Opole  , Poradnia prawno- mediacyjna Mediatio . Infolinia czynna pon- czw. W godz. 12.00- 16.00, pt. w godz 10.00 – 16.00 tel .+48515332140, poradnia czynna pon – pt w godz. 12.00- 16.00
 12.   Poradnia Rodzinna   Pl. Katedralny 4, 45-005 Opole, tel./fax 77 44-25-550  Rejestracja w godz. 8.00-16.00,
 13. Stowarzyszenie  Quisisana – bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem ul. Sienkiewicza 20, 45-037 Opole,
  Stowarzyszenie oferuje – nieodpłatną pomoc:          
  • Konsultacje psychologiczne diagnostyczne               
  • Psychoterapię indywidualną            
  • Psychoterapię grupową     
  Dyżur osoby pierwszego kontaktu - Informacja i rejestracja telefoniczna: 531-851-858
  (czynna od poniedziałku do czwartku : 8.00 – 15.00, w piątek : 12.00 – 20.00, w soboty: 9.00- 15.00)
 14. Sieć Pomocy osobom pokrzywdzonym – Linia Pomocy Pokrzywdzonymte. +48 222 309 900- wsparcie przez 24 godz. /7 dni w tyg.strona internetowa : www.numersos.pl,
 15. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
               Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii"  tel. 22 668-70-00      
   Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 18.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy. Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

Gminny Zespół  Interdyscyplinarny ds.  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  ponadto informuje, iż problemy zaistnienia przemocy w rodzinie można zgłosić min: policji, prokuraturze, przedstawicielom oświaty, przedstawicielom Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, przedstawicielom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawicielom Służby Zdrowia .                                                                                        

Wyszukaj w serwisie