Zamek Prószkowski nocą

Informacja o spotkaniu z mieszkańcami dotyczącym planowanej inwestycji budowy budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki

Burmistrz Prószkowa

   46-060 Prószków

     ul. Opolska 17

 

 

Prószków, 12 sierpnia 2019 r.

RI.6730.1.5.2018.GP                                               

 

 

 

Ogłoszenie

Burmistrza Prószkowa

 

w sprawie spotkania z mieszkańcami dotyczącego planowanej inwestycji budowy budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki

 

 

            Burmistrz Prószkowa zaprasza wszystkich mieszkańców Złotnik i Chrząszczyc na spotkanie dotyczące planowanej inwestycji budowy budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki, które odbędzie się 21 sierpnia 2019 r. o godzinie 16:00 w Sali Mniejszości Niemieckiej w Chrząszczycach przy ul. Szkolnej 3.

Wyszukaj w serwisie