Chrząszczyce

Informacja dot. suszy rolniczej

INFORMACJA

W dniu 12 lipca 2019r. komisja do szacowania strat z tytułu suszy rolniczej dokonała oględzin upraw objętych raportem w systemie monitoringu suszy rolniczej opracowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) w terenie.

W związku z czym osoby, które złożyły wniosek o szacowanie szkód do 12 lipca 2019r. mogą przystąpić do zbiorów.

Wyszukaj w serwisie