Chrząszczyce

Informacja dotycząca wystąpienia suszy rolniczej

W związku z ukazaniem się V raportu w systemie monitoringu suszy rolniczej opracowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) informujemy, że na terenie gminy Prószków wystąpiła susza rolnicza.

Według danych zawartych w raporcie, obejmującym okres od 1 maja do 30 czerwca 2019 r., suszą rolniczą zagrożone zostały:

  • zboża ozime /kategoria gleby I  /
  • zboża jare /kategoria gleby I i II /
  • kukurydza na ziarno /kategoria gleby I/
  • kukurydza na kiszonkę /kategoria gleby I/
  • rzepak i rzepik /kategoria gleby I /
  • rośliny strączkowe /kategoria gleby I/
  • truskawki /kategoria gleby I /  
  • krzewy owocowe /kategoria gleby I/

Mapa kategorii gleb znajduje się na stronie: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Właściciele gospodarstw rolnych, którzy uznali, że w ich gospodarstwach wystąpiły straty w uprawach polowych, proszeni są o przygotowanie stosownego wniosku, który będzie można złożyć w Urzędzie Miejskim w Prószkowie (druk wniosku do pobrania w Urzędzie Miejskim).

Wnioski o oszacowanie strat można złożyć przed zbiorem danej uprawy w terminie umożliwiającym Komisji oszacowanie wykazanych szkód (nie później niż do dnia 12 lipca 2019 r.)

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dokładne wypełnianie wniosków.

Informację o kolejnych raportach w systemie monitoringu suszy rolniczej opracowanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) na terenie gminy Prószków można uzyskać na stronie: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1609103/

UWAGA !

Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o płatność z ARiMR z tabelą, w której znajdują się działki rolne (bez mapek).

Wszelkie informacje uzyskać można osobiście w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, pok. nr 22 lub telefonicznie pod numerem telefonu 77 4013 735.

Wyszukaj w serwisie