Zamek Prószkowski

KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH:

BURMISTRZ  PRÓSZKOWA

ogłasza

KONKURSY  NA  STANOWISKA DYREKTORÓW 
JEDNOSTEK  OŚWIATOWYCH:

  1. Przedszkola Publicznego w Górkach,
  2. Publicznej Szkoły Podstawowejim. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie
  3. Publicznej Szkoły Podstawowejim.ks. Karola Brommeraw Zimnicach Wielkich

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 czerwca 2019 roku do godz. 13.00 osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, pokój nr 13
lub wysłać na adres:  

Urząd Miejski w Prószkowie
ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

 

 Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.

 

Do pobrania:

Wyszukaj w serwisie