Zamek Prószkowski

Informacja dotycząca rodzajów odpadów odbieranych przez PSZOK w Prószkowie

Burmistrz Prószkowa informuje, że zgodnie z Uchwałą nr II/18/2019 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się w Prószkowie ul. Daszyńskiego 13 a (ZGKiM) bezpłatnie odbiera następujące rodzaje odpadów:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 100 kg na rok kalendarzowy od nieruchomości,
 • zużyte opony w ilości 4 sztuki na rok od nieruchomości,
 • odpady zielone w ilości 200 kg na rok kalendarzowy od nieruchomości,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 100 kg na rok kalendarzowy od nieruchomości,
 • papier,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

 

Właściciel nieruchomości, własnym środkiem transportu dostarcza do PSZOK zebrane w sposób selektywny odpady w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

 

Ponadto informuję, że z posesji zbierane są bez ograniczenia:

- tworzywa sztuczne,

- szkło białe,

- szkło kolorowe,

- papier.

Wyszukaj w serwisie