Zamek Prószkowski z lotu ptaka

Prószkowski Bieg Uliczny im. Piotra Blachucika

W dniu 13 kwietnia 2019 r. odbył się Prószkowski Bieg Uliczny im. Piotra Blachucika.

Impreza zorganizowana przez Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie oraz Gminne Zrzeszenie LZS w Prószkowie odbyła się po raz pierwszy ale nie ostatni. O godz. 19:00 bieg otworzył Burmistrz Prószkowa – Pan Krzysztof Cebula wraz z Panią Sekretarz - Anną Wójcik oraz Panią Skarbnik - Dorotą Staniów.  Trasa biegu liczyła 10 km   i wiodła ulicami Prószkowa. Start oraz metę zorganizowano na stadionie miejskim. Wystartowało 169 zawodników z kraju i zagranicy, blisko 40-tu mieszkańcy naszej gminy.

Organizatorzy przyznali ok. 40 nagród indywidualnych  w kilku kategoriach natomiast każdy zawodnik bez względu na zajęte miejsce otrzymał pamiątkowy medal oraz pakiet startowy.

 

Piotr Blachucik urodzony w 1959 r., zmarł 12 listopada 2008 r. Przez 25 lat był nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Boguszycach. Był organizatorem niezliczonej ilości imprez lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży. W roku 1996 założył Międzyuczniowski Klub Sportowy Sprinter Prószków. Został jego prezesem  i trenerem. Przyczynił się również do gruntownej modernizacji Stadionu Miejskiego w Prószkowie.

79.jpeg   68.jpeg

23.jpeg   17.jpeg

10.jpeg

 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Aktualnie na terenie gminy Prószków GAZ-SYSTEM realizuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice–Wrocław.

Ważną korzyścią dla gminy będzie odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wszystkie inwestycje GAZ-SYSTEM są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

Wyszukaj w serwisie