Zamek Prószkowski z lotu ptaka

Powołano komisję ds. ustalenia i szacowania szkód będących skutkiem ostatnich nawałnic

Szanowni Mieszkańcy, wydanym w dniu wczorajszym zarządzeniem Burmistrza Prószkowa powołana została Komisja ds. ustalenia i szacowania szkód powstałych na terenie Gminy Prószków na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w ostatnich dniach. Zadaniem Komisji jest dokonanie rozeznania zakresu i charakteru powstałych szkód oraz ustalenie możliwości udzielenia dalszej pomocy. Osoby, które dotychczas nie zgłosiły do Urzędu Miejskiego w Prószkowie zniszczeń i strat na swoich posesjach, mogą tego dokonać pod numerem tel.: 774013700.

Wyszukaj w serwisie