Staw Nowokuźnicki

APEL - OKRES ZIMOWY !!!

Okres zimowy to znaczne spadki temperatur a co za tym idzie zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, samotnych i w podeszłym wieku. Pracownicy socjalni w tym okresie organizują wsparcie dla osób zamieszkałych na terenie gminy oraz zwiększają częstotliwość wizyt w środowiskach zagrożonych.

Jednak mimo to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Prószkowie apeluje do mieszkańców gminy aby szczególnie w chłodne dni byli wyczuleni na sytuacje osób starszych, samotnych. Zwracamy się z prośbą o informacje o osobach potrzebujących pomocy w tym w szczególności o osobach bezdomnych oraz niepełnosprawnych, a także starszych nieopuszczających mieszkań.

W przypadkach zauważenia osób bezdomnych w miejscach, które zagrażają ich życiu i zdrowiu należy jak najszybciej powiadomić policję.

Zgłoszenia można również dokonywać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Prószkowie lub telefonicznie: 774643053  lub  774013715.

Nie bądźmy obojętni. Nie zostawiajmy potrzebujących bez pomocy.

Wyszukaj w serwisie