Staw Nowokuźnicki

Informacja dotycząca realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020, podprogram 2018, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

9559c89feadbef4a143b3dd70478a53ee6dc218c.jpeg

Informacja

       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, iż w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020, podprogram 2018, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w dniu 06-12-2018r. wydał 1 tonę żywności osobom kwalifikującym się do tego rodzaju wsparcia /tj. makaron, olej, konserwy, cukier itp./.

      Informujemy, iż osoby zainteresowane skorzystaniem z tego rodzaju wsparcia tj. osoby których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1056,- / na osobę w rodzinie/ oraz kwoty 1402,- /na osobę samotną/proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prószkowie /tel 774643053,774013715/.

Wyszukaj w serwisie