Widok z lotu ptaka

W Gminie Prószków „ O środowisko dbamy – Ziemię czystą mamy”

    

       Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotnikach uczestniczy w realizacji projektu pn.: „O środowisko dbamy – Ziemię czystą mamy” , finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” w ramach Programu dotacyjnego „EKO EDUKACJA to społeczna akcja”, którego beneficjentem jest Gmina Prószków.

        Zakupione w ramach programu pomoce dydaktyczne – m.in. stacja meteorologiczna, mikroskopy, walizka ekobadacza, zestawy do wykonywania preparatów wykorzystywane są na lekcjach przyrody, biologii, fizyki, chemii i geografii. Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych, podczas których własnoręcznie pobierają próbki, wykonują samodzielnie badania, a następnie opracowują wyniki. Przy pomocy stacji meteorologicznej uczniowie dokonują pomiaru temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, ilości opadów atmosferycznych, prędkości wiatru. Dzięki zakupionym pomocom dzieci mają większą niż dotychczas możliwość wykazania się wiedzą w praktyce.

   Udział w projekcie przyczynił się do podniesienia świadomości ekologicznej dzieci oraz do kształtowania postaw odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska.

IMG_20181113_130538.jpeg

IMG_20181113_130620.jpeg

IMG_20181113_130836.jpeg

IMG_20181128_105835.jpeg

 

Wyszukaj w serwisie