Widok z lotu ptaka

PROJEKT SOCJALNY: ,,CZY TO JEST WNUCZEK? ‘’

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W Prószkowie

 

                                            PROJEKT SOCJALNY:

                                            ,,CZY TO JEST WNUCZEK? ‘’

 

         Problemy osób starszych są ważną kwestią społeczną w gminie Prószków. Człowiek jest dobry, uznany tak długo jak jest potrzebny, jak może coś dać z siebie. Członkowie rodziny a szczególnie osoby młode często nie odczuwają żadnych zobowiązań w stosunku do dziadków a zdarza się że ich odrzucają. Seniorzy są również łatwym łupem dla oszustów. Są ufni i życzliwi innym a przez to są podatni na wszelkiego rodzaju manipulacje oraz różne oszustwa. Ciągle dochodzi do wyłudzeń pieniędzy tzw. metodą na wnuczka. Zdarza się, że do mieszkań osób starszych puka ktoś do drzwi prosząc o jedzenie  czy też pomoc w opłaceniu drogich leków. Osoby starsze w dobrej wierze przekazują pieniądze , przygotowują posiłek a w tym czasie sprawca okrada mieszkanie.  Często oszuści stosują różne metody działania podszywając się pod krewnych czy też różne instytucje  lub funkcjonariuszy różnych służb. . Dlatego bardzo ważna jest zasada ograniczonego zaufania i dotarcie do tych osób z informacją aby nie przekazywać pieniędzy osobom których się nie zna.

Opis projektu:

,, Czy to jest wnuczek?”.

Projekt dotyczy zorganizowania spotkań oraz przygotowania ulotek informacyjnych dla osób starszych szczególnie korzystających z usług opiekuńczych, których celem jest uświadomienie jak unikać zagrożeń i bezpiecznie funkcjonować w środowisku.

Pracownicy socjalni odwiedzą osoby starsze w ich miejscach zamieszkania, przeprowadzą rozmowy z osobami starszymi oraz przekażą ulotki informacyjne. Ponadto ulotki będą rozprowadzane również poprzez placówki ochrony zdrowia oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest aktywizacja edukacyjna osób starszych przez dostarczenie im informacji na temat jak postępować aby nie dopuścić do zagrożeń oraz jak zachować się w sytuacji jej wystąpienia.

Cele szczegółowe:

- zapewnienie bezpieczeństwa osobom  starszym.

Zadania do realizacji:

- opracowanie ulotek

-wytypowanie i powiadomienie osób

- zadbanie o organizacje wizyt

- dostarczenie ulotek do osób korzystających z usług opiekuńczych

-rozmowy na temat bezpieczeństwa

- rozprowadzenie ulotek do instytucji publicznych.

Spodziewane efekty, rezultaty.

Zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych z terenu gminy i uświadomienie osobom starszym jak unikać zagrożeń oraz co robić w sytuacji ich wystąpienia.

Budżet projektu.

Niniejszy projekt realizowany będzie ze środków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Miejsce realizacji.

Projekt będzie realizowany cyklicznie. W wizytach uczestniczyć będzie pracownik socjalnych, policjant oraz pracownice świadczące usługi opiekuńcze. Osoby korzystające z pomocy usługowej otrzymają ulotki dostarczone przez pracownika socjalnego.   

Wyszukaj w serwisie