Studnia w Parku przed Zamkiem

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu: „Budowa zagospodarowania terenu parku miejskiego w Prószkowie w zakresie elementów małej architektury i parkingu na 10 miejsc postojowych”

                           prow.png 

     „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu utworzenie ogólnodostępnego parku miejskiego w Prószkowie poprzez zagospodarowanie terenu działki nr 1009 k.m. 7 wraz z wykonaniem parkingu na 10 miejsc postojowych, w celu polepszenia warunków życia mieszkańców Prószkowa oraz podniesieniu atrakcyjności miasta jako miejsca odwiedzanego przez turystów
i rozpatrywanego przez inwestorów jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

Informujemy, że w dniu 18 października 2018 r. Gmina Prószków podpisała umowę dofinansowania projektu pn.: „Budowa zagospodarowania terenu parku miejskiego w Prószkowie w zakresie elementów małej architektury i parkingu na 10 miejsc postojowych”

 

Opis operacji:

Tytuł Operacji

Budowa zagospodarowania terenu parku miejskiego w Prószkowie w zakresie elementów małej architektury i parkingu na 10 miejsc postojowych

Nr Umowy

00004-65170-UM0820015/18

Cel Operacji

Celem planowanej operacji jest utworzenie ogólnodostępnego parku miejskiego w Prószkowie poprzez zagospodarowanie terenu działki nr 1009 k.m. 7 wraz z wykonaniem parkingu na 10 miejsc postojowych, w celu polepszenia warunków życia mieszkańców Prószkowa oraz podniesieniu atrakcyjności miasta jako miejsca odwiedzanego przez turystów
i rozpatrywanego przez inwestorów.

Planowane efekty Operacji 

Efektem realizacji operacji będzie będzie utworzenie ogólnodostępnego parku miejskiego w Prószkowie oraz wykonanie parkingu na 10 miejsc postojowych. W parku zostanie stworzona strefa relaksu wyposażona w drewniane ławki oraz stół betonowy do gry w szachy. Ponadto zamontowane zostanie oświetlenie LED w celu poprawienia bezpieczeństwa korzystających z parku.

Nazwa działania PROW 2014 - 2020 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

 

 

 

Wyszukaj w serwisie