Zachód słońca

Maluch+ 2019 szansą na żłobek w Gminie Prószków! Która lokalizacja najlepsza – zdecydujcie sami!

Nie chcąc składać obietnic bez pokrycia jeszcze do niedawna władze Prószkowa ostrożnie podchodziły do tematu poszerzenia w Gminie form opieki nad dziećmi do lat 3 o żłobek publiczny. Pod koniec ubiegłego miesiąca minister Elżbieta Rafalska ogłosiła jednak, że już w listopadzie ruszy kolejna edycja rządowego programu Maluch+ na 2019 rok, który daje  samorządom szanse uzyskania dofinansowania na utworzenie żłobków i klubów dziecięcych. Maksymalna kwota możliwych do pozyskania środków uzależniona jest od planowanej liczby dzieci/miejsc w placówce i wyniesie nawet do 30.000,00 zł na każde nowo utworzone miejsce opieki. To wielka szansa dla naszej Gminy i nie możemy jej zmarnować, zwłaszcza, że zainteresowanie tą formą opieki  jest coraz większe w obliczu zachodzących zmian cywilizacyjnych – podkreśla Burmistrz Róża Malik.

Aby w jak największym stopniu sprostać oczekiwaniom mieszkańców zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w wyznaczeniu optymalnej lokalizacji dla tej inwestycji poprzez wypełnienie krótkiej ankiety wg załączonego wzoru. Dotychczas padły dwie propozycje usytuowania żłobka: budynek komunalny w Prószkowie przy ul. Pomologia 9 (teren dawnego hotelu) oraz  budynek  świetlicy wiejskiej w Górkach (adaptacja poddasza) przy ul. Szkolnej 2. Pozostajemy jednak otwarci na inne Wasze pomysły. Wypełnione ankiety można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, lub przesyłać w formie skanu na adres e-mail: w terminie do 09.11.2018r. Formularz ankiety zostanie także Państwu dostarczany wraz z listopadowym wydaniem Kronikarza. Nie pozostańcie obojętni. Wierzymy, że wspólne decyzje to dobre decyzje!

Ankieta

Wyszukaj w serwisie