Zamek Prószkowski

Konkurs "Mały ogród - wielka sprawa"

Konkurs "Mały ogród - wielka sprawa"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "Mały ogród - wielka sprawa" na zaplanowanie dziecięcych ogródków przyjaznych różnorodności biologicznej. Konkurs organizowany w ramach projektu

RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne”.

 

Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Aglomeracji Opolskiej - w tym z terenu naszej Gminy!!!

Konkurs Ogródki.jpeg

Szczegóły:

PDFRegulamin konkursu -ogródki dziecięc.pdf (1,03MB)
DOCXZałączniki do regulaminu - ogródki dzięcięce.docx (134,49KB)
 

 

Wyszukaj w serwisie