Studnia w Parku przed Zamkiem

W trosce o zabytki

W minionym miesiącu Burmistrz Prószkowa – Róża Malik podpisała kolejną w tym roku umowę, na podstawie której przekazano środki na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku znajdującym się na terenie naszej Gminy. Beneficjentem jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Św. w Boguszycach, a otrzymane środki przekazane zostaną na konserwację i restaurację płaskorzeźby Ogrójec, portalu wejścia głównego i drzwi wejściowych Kościoła. To już druga w tym roku umowa, na mocy której beneficjenci otrzymują dotację na remont zabytkowych obiektów. Pierwsza z nich udzielona została Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Jerzego w Prószkowie na prace restauratorskie oraz roboty budowlane dot. odwilgocenia murów Kościoła pw. św. Jerzego w Prószkowie wraz ze skotwieniem rozszczelniającego się muru Kościoła. Efekty prac będziemy mogli podziwiać już niebawem.

Wyszukaj w serwisie