Chrząszczyce

Informacja w sprawie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów.

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o wpis, zmianę oraz wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych, a także o wpis dziennych opiekunów do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających, zmianę tego wpisu oraz o wykreślenie z wykazu mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.

Link do Platformy:

http://www.empatia.mpips.gov.pl/

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018r., poz. 603).

 

 

Wyszukaj w serwisie