Studnia w Parku przed Zamkiem

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o wsparcie sponsoringowe projektów w zakresie sportu w gminach Komprachcice, Izbicko, Tarnów Opolski i Prószków.

Informujemy, że Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o wsparcie sponsoringowe projektów w zakresie sportu w gminach Komprachcice, Izbicko, Tarnów Opolski i Prószków.

Wnioski o wsparcie sponsoringowe mogą składać podmioty mające siedzibę na obszarze działalności Spółki w gminach Komprachcice, Izbicko, Tarnów Opolski i Prószków lub działające na rzecz mieszkańców tego obszaru.

Wsparcie sponsoringowe będzie udzielane wyłącznie na realizację projektów związanych z działaniami w dziedzinie sportu lub z promocją sportu, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć związanych ze sportem drużynowym, gwarantujące wsparcie strategii Spółki w zakresie budowy pozytywnych relacji z mieszkańcami regionu.

Wypełnione wnioski należy przesłać na adres  (decyduje data stempla pocztowego). Dodatkowe informacje można również uzyskać pod nr. telefonu (77) 443 5687. Wnioski przesłane po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie.31.05.2018 lub pocztą tradycyjną na adres Spółki do dnia

Szczegółowe informacje, Regulamin Konkursu oraz wzór wniosku znajdują się na stronie Spółki WiK Opole https://wikopole.com.pl/158/wsparcie-sponsoringowe-projektow-w-zakresie-sportu.html

Wyszukaj w serwisie