Chrząszczyce

Marszałkowski Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski - Kaprys.png

 

Od 9 do 29 kwietnia 2018 r. trwa głosowanie na zadania zgłoszone do II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.


Zachęcamy Was do oddania swojego głosu na projekty zgłoszone przez Młodzieżową Orkiestrą Dętą - Kaprys wraz z Gminną Orkiestrą Dętą Prószków.

Zgłoszone zostały dwa zadania, jedno o zasięgu subregionalnym i jedno o zasięgu powiatowym.

Nazwa zadania subregionalnego: „Dzieci dzieciom – koncert muzyki bajkowej i filmowej”
kod: S/OOP/17/DKS

Nazwa zadania powiatowego: „Z Kaprysem i Gminną Orkiestrą Dętą Prószków szanujemy seniorów oraz rozwijajmy dzieci i młodzież”
kod: P/OPO/15/DKS

W tym roku, w odróżnieniu do poprzedniej edycji, głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego, niezależnie od wieku – ale dzieci i młodzież do 16 roku życia wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna, potwierdzoną jego PESELEM.

Głosujemy tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy – jeden na zdanie powiatowe i jeden na zadanie subregionie.

Głosować mogą również osoby tymczasowo zamieszkujące powiat opolski i miasto opole (np. studenci mieszkający w akademikach).

Na zadanie subregionalne „Dzieci dzieciom – koncert muzyki bajkowej i filmowej” mogą głosować wszyscy mieszkańcy powiatu opolskiego i miasta Opole.
(opis: https://budzet.opolskie.pl/lista-zadan/#3530)

Na zadanie powiatowe: „Z Kaprysem i Gminną Orkiestrą Dętą Prószków szanujemy seniorów oraz rozwijajmy dzieci i młodzież” swój głos oddać mogą wszyscy mieszkańcy powiatu opolskiego, oprócz mieszkańców miasta Opole.
(opis: https://budzet.opolskie.pl/lista-zadan/#3528)

Formy głosowania:
1. elektronicznie poprzez formularz
https://budzet.opolskie.pl/karta-do-glosowania/
2. wrzucenie karty do urny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i w punktach informacyjnych,
3. korespondencyjnie na adres UMWO:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45- 082 Opole
Szczegóły dotyczące głosowania można znaleźć na stronie:
https://budzet.opolskie.pl/jak-glosowac/

 

 

 

 

Wyszukaj w serwisie