Widok z lotu ptaka

Inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej w roku 2010

1. Projekt pn. "Rozwój infrastruktury dróg lokalnych w miejscowości Winów w Gminie Prószków".

 

logo RPO na strone.jpeg

 

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013. 

"inwestujemy w Twoją przyszłość"

 

Projekt polegał na przebudowie ul. Szkolnej w Winowie.

 

2. Projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Boguszyce i Źlinice - etap II część II"

 

logo Prow.jpeg

 

Zadanie jest wspófinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

 

3. Projekt pn. "Utworzenie lokalnego miejsca rekreacji i sportu w Źlinicach poprzez przebudowę boiska wraz z remontem boiska do piłki nożnej oraz rozbudowę remizy strażackiej o budynek socjalno-bytowy".

 

logo Prow.jpeg

 

 Zadanie jest wspófinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Odnowa i rozwój wsi".


 

 

 

 

Wyszukaj w serwisie